Czasy w języku angielskim

Często słyszymy opinie, że ciężko jest się nauczyć czasów w języku angielskim. Jest to bardzo popularne przeświadczenie, najczęściej że są one skomplikowane, bądź jest ich za dużo. Postanowilismy więc Wam przedstawić w prostej formie trochę gramatyki – czasy Present Simple i Present Continuous. W kojelnych wspisach będziemy prezentować pozostałe czasy.

Present Simple 

Czas używany do mówienia o teraźniejszości – sytuacjach stałych, cyklicznie powtarzających się oraz takich, które powtarzamy z pewną częstotliwością.

W zdaniach twierdzących, w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) czasownik ma końcówkę -s, -es.

Jak tworzyć pytania?

Pytania tworzymy stawiając na początku “do” albo “does” (does jeśli podmiotem jest he, she albo it)

Przykłady użycia:

I visit my grandparents once a week. – Odwiedzam swoich dziadków raz w tygodniu.
I go skateboarding every day. – Jeżdżę na deskorolce każdego dnia.
Sally talks to Dan every day. – Sally rozmawia z Danem każdego dnia.

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły, służący do opisywania czynności mających miejsce w danej chwili.

Jak tworzyć pytania?

Pytania tworzymy zamieniając miejscami osobę oraz czasownik “to be”

Przykłady użycia:

She is doing the dishes. – Ona zmywa naczynia.
Donald is sweeping the floor. – Donald zamiata podłogę.
Dad is watching a movie. – Tata ogląda film.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *